Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til utenriksministeren

Datert: 15.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Landbrukssamvirket i Norge er av dei best organiserte i verda. Vi sit inne med mykje kunnskap og erfaring som landa i Øst-Europa kan ha god bruk for.

Vil utanriksministeren vera med å støtte opplæringstiltak her i landet, som tek sikte på å læra opp folk frå østblokk-landa til å få produksjon, foredling og omsetning av mat, inn i bedre organiserte former?"


Les hele debatten