Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til kommunalministeren

Datert: 13.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Med bakgrunn i den faglige og politiske endring av holdningene til nye boformer og servicetilbud for eldre, vil kommunalministeren ta initiativ til å endre forutsetningene for å motta bostøtte i bokollektiv for eldre?"


Les hele debatten