Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 13.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "I rundskriv nr. 1-15/90 av 27. februar 1990 fra Sosialdepartementet til landets fylkeskommuner, fremgår det at et av kriteriene for hjerte- operasjon ved Rikshospitalet er alder under 70 år.

Er sosialministeren enig i at mennesker på 70 år og mer skal være avskåret fra å få en livsreddende operasjon?"


Les hele debatten