Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til finansministeren

Datert: 15.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av finansminister Arne Skauge

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "EF har i dag ingen sams politikk for bruk av miljøavgifter. Grensene for det som vert akseptert, er flytande.

Korleis kan Noreg få EF til å godta miljøavgifter som eit middel til å redusere salet av miljøskadelege varer?"


Les hele debatten