Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til finansministeren

Datert: 16.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av finansminister Arne Skauge

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Gjennomtrekken av jurister i Skattedirektoratet er i dag urovekkende høy. Unge jurister i saksbehandlerstilling blir i etaten gjennomsnittlig ett år og to måneder, og direktoratet har kun et fåtall jurister i alders- gruppen 30-60 år. Det er grunn til å frykte at nåværende bemanningssituasjon kan svekke kampen mot skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet.

Kan statsråden gjøre noe for å bedre bemanningssituasjonen av jurister i Skattedirektoratet?"


Les hele debatten