Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til næringsministeren

Datert: 14.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Norge synes å mangle en samlet strategi for markedsføring og profilering av norske varer og tjenester. Til tross for EFs indre marked og OL-94 med de krav og muligheter som følger av dette.

Hva kan næringsministeren gjøre for å sikre at landets reiseliv, næringsmiddelindustri og øvrige varer og tjenester får større samlet konkurranseevne?"


Les hele debatten