Spørretimespørsmål fra Oddlaug Vereide (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 16.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Oddlaug Vereide (KrF)

Spørsmål

Oddlaug Vereide (KrF): "I mange kystområde er krafttilføringa ustabil som følge av vanskelege vertilhøve og stor slitasje på eksisterande el-anlegg. Vindkraft er eit alternativ til vanleg el-forsyning.

I kva omfang vil det i slike område vera aktuelt å byggja ut vindkraft- anlegg til erstatning for vanleg el-forsyning, og vil statsråden vurdera slik utbygging i Sogn og Fjordane?"


Les hele debatten