Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til olje- og energiministeren

Datert: 16.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "I de siste uker har man erfart at Norsk Hydro planlegger å la en fremtidig gassrørledning ende i Grenlands-området og videre i en sjøledning til Gøteborg. For at løsningen med en ledning via Østlandet skal være aktuell, må de arkeologiske undersøkelsene ved trasevalget gjennomføres i sommer.

Vil statsråden medvirke til at disse undersøkelsene også vil omfatte traseen gjennom Vestfold og Østfold?"


Les hele debatten