Spørretimespørsmål fra Peder I. Ramsrud (FrP) til landbruksministeren

Datert: 15.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Peder I. Ramsrud (FrP)

Spørsmål

Peder I. Ramsrud (FrP): "Bladet Se og Hør forteller om en dame, Bodil Krokan, som har kjøpt et lite i småbruk i nærheten av Lillehammer. Hun skal bruke det til bolig samt drive biodynamisk jordbruk. Kjøper og selger er enige om prisen og godt fornøyd med den. Men fylkeslandbruksnemnda nekter henne konsesjon og begrunner dette med at hun har betalt 70 000 kroner mer enn bruket er verdt.

Vil landbruksministeren gjøre noe for å rette opp en slik udemokratisk handling?"


Les hele debatten