Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til miljøvernministeren

Datert: 15.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Gruppen som har utarbeidet rapporten "Miljøvern og EFs indre marked" anbefaler at det i harmoniseringsforhandlingene mellom EF og EFTA tas et norsk initiativ for å få tatt opp patent på liv, utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet og innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.

Har Regjeringen noe standpunkt til om tilpasning til EFs direktiver på dette feltet vil være aktuelt?"


Les hele debatten