Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til samferdselsministeren

Datert: 14.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Luftfartsverket har satt opp god inntjening som mål. I denne sammen- heng deltar de i en annonsekampanje for å fremme privat bilkjøring fremfor kollektiv transport frem til Flesland flyplass, der de har egne nærings- interesser.

Hva mener statsråden om dette?"


Les hele debatten