Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 09.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Ved utlysning av stillinger i statsetatene, kreves det at man nytter alle dagsaviser på det stedet hvor man ønsker å kunngjøre stillingen. For en statsetat i distrikts-Norge som også vil kunngjøre en stilling i Oslo- regionen, medfører dette store ekstrautgifter idet utlysningen må kunn- gjøres i samtlige hovedstads-aviser.

Vil statsråden ta initiativ for å få endret regelverket?"


Les hele debatten