Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 14.03.1990
Fremsatt av: Olav Akselsen (A)
Besvart: 21.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): "Elever som blir invalidisert i den videregående skolen i Møre og Romsdal, blir avspist med en erstatning på 100 000 kroner pr. elev ved 100 prosent invaliditet. Ved 50 prosent utbetales kr 50 000.

Vil statsråden ta initiativ overfor fylkeskommunene for å forbedre elevenes forsikringsordninger?" (Tatt opp av Olav Akselsen)


Les hele debatten