Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til justisministeren

Datert: 12.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Ved ein del større politikammer er det tilsett eigne arrest- forvaltarar. Det finst inga form for utdanning for desse. Dette til tross for at dei kan ha med svært fårlege fangar å gjera.

Vil justisministeren gjera noko med dette, til dømes gje tilbod om etterutdanning som for fengselsbetjentar?"


Les hele debatten