Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til justisministeren

Datert: 14.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Den offentlige utredning om politi- og påtalemyndighet (NOU 1988:39) ble avgitt til Justisdepartementet i november 1988.

Når kan det ventes at denne viktige sak blir forelagt Stortinget?"


Les hele debatten