Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til justisministeren

Datert: 14.03.1990
Fremsatt av: Trond Jensrud (A)
Besvart: 21.03.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "16 år gamle Kannan Nagendram har fått sin søknad om asyl i Norge av- slått av departementet, med den begrunnelse at han oppholdt seg 4 timer i Danmark under biltur fra den tyske grensen til han gikk ombord i en båt til Norge.

Vil justisministeren i tråd med anbefalinger fra Høykommisæren for flyktninger, ta hensyn til hva som er barnets beste, og på nytt vurdere om asylsøknaden kan behandles i Norge?" (Tatt opp av Trond Jensrud)


Les hele debatten