Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til handelsministeren

Datert: 15.03.1990
Besvart: 21.03.1990 av handelsminister Kaci Kullmann Five

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "En arbeidsgruppe nedsatt av statssekretærutvalget for EF-saker har utarbeidet rapporten "Miljøvern og EFs indre marked". Rapporten tar opp miljøkonsekvensene ved tilpasning til en del av EFs felles standarder.

Vil Regjeringen ta initiativ til at miljøkonsekvensene ved en norsk tilslutning til EFs "Cassis de Dijon-prinsipp" også blir utredet?"


Les hele debatten