Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunalministeren

Datert: 22.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Situasjonen for byfornyinga i Oslo, Bergen og Trondheim er alvorleg. Dei kommunale byfornyingsselskapa har store økonomiske problem, mellom anna på grunn av mange uselde bustader frå byggeboom-perioden. Denne situasjonen har samtidig ført til at Husbanken har ledige midlar til utbetringslån.

Vil kommunalministeren gje Husbanken høve til å disponere dei ubrukte midlane til tilleggsfinansiering for uselde bustader i byfornyinga?"


Les hele debatten