Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til sosialministeren

Datert: 23.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Forhold som i den senere tid er blitt avdekket ved det privateide narkotikakollektivet "Veiviseren", viser at det føres altfor dårlig tilsyn og kontroll med slike tilbud, og med måten de kommunale midlene som finansierer dem, brukes på.

Hva er statsrådens syn på dette, og hva vil hun gjøre for å bedre tilsyn og kontroll?"


Les hele debatten