Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 07.03.1997
Fremsatt av: Einar Steensnæs (KrF)
Besvart: 12.03.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Yrkeshemmede skal etter den nye dagpengeforskriften ikke lenger få lov til å opparbeide dagpengerettigheter i jobben (fase 2). Dette vil få store konsekvenser, ikke minst fordi mange yrkeshemmede etter regelverket for arbeidsmarkedsbedrifter kun ansettes på to års-kontrakter. Mange yrkeshemmede kan dermed havne på sosialkontoret. Det nye regelverket kan få negative følger for AMB-bedriftene.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at de som står svakest på arbeidsmarkedet rammes?


Les hele debatten