Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 22.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av finansminister Arne Skauge

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "En hjemmearbeidende opparbeider ikke pensjonspoeng. Dersom ektefellen ønsker å tegne privat pensjonsforsikring som en kompensasjon, nektes skatte- messig fradrag fordi den hjemmeværende har ingen eller for liten inntekt.

Er finansministeren enig i at ektefellenes inntekt bør sees under ett i denne sammenheng?"


Les hele debatten