Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til næringsministeren

Datert: 20.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Ordninga med fellesferie, sumar og vinter fører til dårleg kapasitets- utnyttelse i reiselivsnæringa og høge prisar for publikum. Det burde difor vera i alles interesse å spreia ferien. I Danmark har dei no avvikla ordninga med fellesferie.

Vil tilsvarande initiativ bli tatt i Noreg?"


Les hele debatten