Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til olje- og energiministeren

Datert: 22.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Statkraft har no store overskott av energi, og det er tale om lang- siktige leveringar til utlandet.

Kva vil Regjeringa gjera for å stimulera til utbygging av norsk energi- basert næringsliv slik at desse energiressursane kan foredlast her i landet og dermed bidra til auka sysselsetjing?"


Les hele debatten