Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 16.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Det er flere eksempler på at sikkerheten i en del alpinanlegg ikke er tilfredsstillende, noe som har forårsaket flere ulykker.

Hva mener statsråden kan gjøres for å øke sikkerheten i alpinanleggene, og kan det for eksempel være aktuelt å gi tilskudd fra tippemidlene også til sikkerhetsdelen av anleggene?"


Les hele debatten