Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 20.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Regjeringen har foreslått å nedlegge Statens filmsentral.

Hvilke faglige utredninger bygger vedtaket på, og når og hvordan er styret, ledelse, ansatte og brukerne av tjenestene fra Statens filmsentral blitt rådspurt?"


Les hele debatten