Spørretimespørsmål fra Åsa Solberg Iversen (A) til landbruksministeren

Datert: 21.03.1990
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 28.03.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Åsa Solberg Iversen (A)

Spørsmål

Åsa Solberg Iversen (A): "Forslaget om barskogvernet som nå er fremmet opptar en rekke mennesker. Det er hevdet at denne saken ikke vil komme opp i Stortinget til behandling.

Hvordan vurderer statsråden det?"


Les hele debatten