Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 08.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Grensen for fri skoleskyss er i dag 4 km. Barns evne til å ta seg fram i trafikken er svært aldersbestemt, samt at en rekke skoleveger kan medføre stor risiko selv om avstanden er kort.

Vil Samferdselsdepartementet ta initiativ til å endre regelverket slik at vi får en differensiering i forhold til alder (klassetrinn) samt styrke retten til fri skoleskyss der hvor avstanden er under det generelle krav, men hvor skolevegen er værutsatt eller trafikkfarlig?"


Les hele debatten