Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til samferdselsministeren

Datert: 20.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Hovudferdselsåra inn og ut av Møre og Romsdal, E69, har vore stengt på grunn av ras sidan desember 1989. Den kan ikkje opnast igjen. Møre og Romsdal treng 30 mill. kroner i ekstraløyving for å rassikre E69.

Vil statsråden gå inn for ekstraløyvingar på budsjettet for 1991, slik at den stengte E69 kan opnast snarast råd?"


Les hele debatten