Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Oslo skolestyre har vedtatt å legge ned Voksengymnaset Sinsen. Dette er i strid med intensjonene ved statlig overtakelse av Voksengymnaset Hegde- haugen, og betyr en betydelig svekkelse av voksenopplæringtilbudet.

Vil statsråden gjøre noe for å forhindre at voksenopplæringstilbudet i Oslo blir forverret?"


Les hele debatten