Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til barne- og familieministeren

Datert: 07.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Regjeringen har bebudet en ny organisasjonsmodell for Likestillingsrådet. Familie- kultur- og administrasjonskomiteen har flere ganger uttalt seg om saken, senest i Budsjett-innst. S. nr. 2 (1996-97) at det kan være behov for en omorganisering.

Når vil statsråden fremme saken for Stortinget?


Les hele debatten