Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Ingeborg Botnen (A)

Spørsmål

Ingeborg Botnen (A): "For skoleåret 1990-91 vil bare ny fagplan for elektrofag være godkjent for bruk. Fylkeskommunene har søkt om midler til utstyr som følge av dette.

Vil statsråden sørge for at statens andel av kostnadene til utstyr dekker de reelle behovene for de videregående skolene?"


Les hele debatten