Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Ingeborg Botnen (A)

Spørsmål

Ingeborg Botnen (A): "En rekke av de nye ekstraklassene som ble opprettet sist høst var grunnkurs og videregående kurs I innenfor de yrkesfaglige studieretningene. Disse må nå legges om til videregående kurs I og II, noe som medfører behov for nytt utstyr.

Hvilke økonomiske rammer vil departementet stille til rådighet for fylkeskommunene til dette?"


Les hele debatten