Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 20.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Talet på unge utan arbeid i alder 16 - 24 år er sterkt aukande og serleg hardt rammer dette unge jenter i distrikta og innvandrerungdom.

Kva konkrete tiltak vil statsråden setje i gong for å kunne få desse unge ut i produktivt arbeid?"


Les hele debatten