Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til barne- og familieministeren

Datert: 07.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Flere fedre benytter nå retten til foreldrepermisjon. Men de fastsatte regler vedrørende uttak av fedrekvoten gjør at mange ikke benytter seg av denne retten eller ikke får fullt utbytte av ordningen, da mor fortsatt er i permisjon.

Vil statsråden vurdere å gjøre ordningen mer fleksibel?


Les hele debatten