Spørretimespørsmål fra Helen Marie Bøsterud (A) til utenriksministeren

Datert: 28.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Helen Marie Bøsterud (A)

Spørsmål

Helen Marie Bøsterud (A): "Utviklingen mot demokratisk styreform i en rekke øst-europeiske land, kan vise seg å være kanskje det viktigste ledd i arbeidet også for avspen- ning og trygghet i Europa.

Vil Regjeringen på denne bakgrunn, på KSSE-møtet i København, arbeide aktivt for at retten til alminnelige, frie og hemmelige valg tas inn i Helsinki-avtalens kapittel om sivile og politiske rettigheter?"


Les hele debatten