Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 27.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Det må forventes at en del av klientene som overføres fra sentral- institusjoner for HVPU og til primærkommunene, vil ha behov for psykiatrisk hjelp i lengre eller kortere tid, noe som vil føre til en ekstra arbeids- belastning for psykiatriske sykehus og poliklinikker.

Vil sosialministeren ta hensyn til denne merbelastningen for psykiatrien ved å øke rammene til fylkeshelsetjenesten fra 1990?"


Les hele debatten