Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 29.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Lyng-utvalget har avdekket at det i en rekke tilfeller har forekommet rot og mangelfull dokumentasjon for uttak i forvaltningen av pasientmidler ved Oslos psykiatriske sykehus. Dette kan være et generelt problem.

Hva vil sosialministeren gjøre for å sikre en sikker og trygg forvaltning av pasientmidler i fremtiden?"


Les hele debatten