Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til landbruksministeren

Datert: 29.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I Rogaland er det i den senere tid avdekket to store dyretragedier på grunn av vanskjøtsel av husdyr på gårdsbruk. I det ene tilfellet var 97 dyr enten døde eller måtte avlives.

Hvilke tiltak vil landbruksministeren iverksette for å forebygge slike dyremishandlingssaker?"


Les hele debatten