Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "EFs prinsipp om "fri bevegelse - et marked" gjelder også levende dyr og animalske produkter. Grensekontrollen mellom landene skal avskaffes og erstattes med kontroll på produksjonstedet.

Hvilke økonomiske og helsemessige konsekvenser vil det kunne få for den norske husdyrbestand som i dag er fri for smittsomme dyresykdommer?"


Les hele debatten