Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 28.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Widerøe's flyveselskap A/S disponerer fra mai alle konsesjoner for flytrafikk på kortbaneplassene i Finnmark. Dette gjelder også flyplassene i Hasvik, Båtsfjord og Vardø hvor A/S Norving trafikkerer til i mai.

Vil samferdselsministeren ta initiativ overfor Widerøe's flyveselskap A/S slik at disse tre lokalsamfunnene sikres et minst like godt flytilbud som de har nå?"


Les hele debatten