Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Nedleggelse av sidelinja fra Sira til Flekkefjord ble vedtatt i Stor- tinget juni 1988. Med begrunnelse i behovet for vegopprustning ble nedleg- gelsesdatoen skjøvet fram til 1. januar 1991. På strekningen Sira-Flekke- fjord er det kun oppsatt noen leskur og laget noen busslommer.

Vil samferdselsministeren utvirke midler til en rask opprustning av vegen, eller vil han ut fra miljøhensyn beholde og oppruste Flekkefjords- banen?"


Les hele debatten