Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ved sykdom har studenter rett til stipend i inntil 3 måneder pr. semester. Forutsetningen er at man har vært til stede ved semesterets start. Ved lengre sykdom kan det være umulig å oppfylle dette kravet.

Hva vil statsråden gjøre for at studenter som er alvorlig syke over tid allikevel får stønad?"


Les hele debatten