Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Utredning og vedtak om sammenslåing av Oslo og Sagene lærerhøgskoler er flere år gamle. Både det regionale høgskolestyret og skolene selv støtter planene.

Hvilke problemer forsinker planene om sammenslåing og framskaffelse av nye lokaler, og når kan skolene vente at planene kan bli til virkelighet?"


Les hele debatten