Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til justisministeren

Datert: 29.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Aksjelovens paragraf 13-18 gir lovhjemmel for at et aksjeselskap som ikke er i økonomisk stand til å avvikle på vanlig måte, kan gjøre dette ved en enkel melding til foretaksregisteret.

Vil justisministeren ta initiativ til at det blir foretatt en nyvurde- ring av denne lovbestemmelsen?"


Les hele debatten