Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 30.03.1990
Fremsatt av: Rolf Ketil Bjørn (SV)
Besvart: 04.04.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "I Finnmark er det stor interesse for å få til ei prøveordning med visumfrihet mellom Kirkenes og Nikel. Sovjetiske myndigheter har stilt seg positiv til ei slik ordning.

Vil justisministeren bidra til at Norge går inn for at ei slik prøve- ordning kan settes i verk snarest mulig?" (Tatt opp av Rolf Ketil Bjørn)


Les hele debatten