Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til miljøvernministeren

Datert: 29.03.1990
Fremsatt av: Ottar Kaldhol (A)
Besvart: 04.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): "Ifølge oppslag i Sunnmørsposten 27. mars 1990 vises det til at vi har liggende hundrevis av uregistrerte skip langs kysten av Nordvestlandet. Disse kan føre til store forurensinger av olje eller av tungmetaller.

Vil statsråden ta initiativ til at disse skipene blir registrert, og at dette viktige arbeidet blir igangsatt raskt - slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak?" (Tatt opp av Ottar Kaldhol)


Les hele debatten