Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til miljøvernministeren

Datert: 30.03.1990
Fremsatt av: Ottar Kaldhol (A)
Besvart: 04.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): "Politiet har henlagt saken mot M/S Hedlo (som fraktet bek til alumi- niumsproduksjon på Sunndalsøra). Dette betyr at det er fritt fram for å spyle bek og støv fra lasterom og ut i fjordene. Bek er kjent for å inneholde store mengder av kreftfremkallende tjærestoffer. Ifølge SFT og Sjøfartsdirektoratet rammes ikke dette av noen straffebestemmelse.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til at nødvendig regelverk blir fremmet?" (Tatt opp av Ottar Kaldhol)


Les hele debatten