Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 29.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): "I Dagbladet 28. mars 1990 kan vi lese at profesjonelle firmaer med avansert utstyr ikke får lov til å være med på å rense opp oljesøl på strendene, og at Statens forurensningstilsyn i stedet foretrekker å sende ut frivillige med spader og plastbøtter for å fjerne oljen.

Kan statsråden bekrefte påstandene i Dagbladet, og hva vil hun gjøre for å effektivisere opprenskningsarbeidet etter oljeutslipp av den typen vi nettopp har opplevd på kysten utenfor Haugesund?"


Les hele debatten