Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Datert: 07.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): I interimsperioden etter EU-forhandlingene og fram til folkeavstemninga i 1994 var hemmeligholdet i EU-saker dramatisk. De fleste journalførte dokumenter ble holdt hemmelig, og tusenvis av EU-dokumenter ble ikke engang journalført. Utenriksministeren beklaget dette i etterkant og lover bot og bedring. Nå viser det seg at Regjeringa fører samme hemmeligholdslinje i Schengen-saka.

Hvorfor nekter Regjeringa offentligheten innsyn i dokumentene under Schengen-avtalen?


Les hele debatten