Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til miljøvernministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Klororganiske forbindelser er en alvorlig miljøtrussel.

Hvilke tiltak vil miljøvernministeren sette i verk for å stanse utslipp av og forurensning fra produkter med klororganiske forbindelser?"


Les hele debatten